Voor scholen – de ouderavond

Deze ouderavond is bedoeld voor leerkrachten van groep 6, 7 en 8.

In groep 8 gaan kinderen en ouders zich oriënteren op het voortgezet onderwijs. Basisscholen vinden het vaak lastig om voorlichting te geven over het vmbo. Om scholen te helpen bij deze voorlichting hebben wij een kant-en-klaar ouderavond pakket ontwikkeld. Ouders hebben namelijk grote invloed op de vervolgkeuze van hun kinderen.

In het ouderavond pakket zit een uitgewerkte presentatie met allerlei actieve werkvormen, filmpjes en voorlichtingsmateriaal. Deze materialen zijn hieronder te downloaden. De voorlichting aan ouders is er op gericht om negatieve, stereotype ideeën over het vmbo weg te nemen, informatie over baankansen te geven en ouders anders te laten kijken naar de talenten en kwaliteiten van hun kinderen.

Als leerkracht weet je in groep 7  meestal al welke leerlingen een vmbo advies gaan krijgen en soms weet je dat in groep 6 al. Het is vooral voor deze ouders belangrijk om niet tot groep 8 te wachten met voorlichting over het vmbo. Dan kunnen ouders op tijd met hun kinderen naar open dagen van vmbo scholen en kunnen zij samen hopelijk een positieve keuze maken voor de toekomst.

Download de materialen hier:

Handleiding Ouderavonden

Powerpoint-ouderavond KIES VMBO (PDF)

Powerpoint-ouderavond KIES VMBO (Powerpoint)