Over deze website en de ouderavond

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ouders veel invloed uitoefenen op de persoonlijke ontwikkeling van hun kinderen. Ouders zijn voor kinderen, of zij nu willen of niet, elke dag rolmodellen. De persoonlijke interesses, beelden en houdingen van kinderen ten aanzien van hun eigen talenten en studieambities komen grotendeels voort uit dagelijkse gesprekken die ouders met hen voeren. Maar zijn ouders zich thuis eigenlijk wel bewust van hun coachende rol?

Veel ouders tasten helaas in het duister wanneer zij hun rol als ‘coachende ouder’ inhoud moeten geven. Zij geven aan moeite te ervaren met het herkennen van de talenten en studieambities van hun zoon of dochter. Ook hebben ouders vaak weinig kennis van en affiniteit met bètatechnische studierichtingen en beroepsprofielen en vinden het daarom lastig om hun kinderen hierover breed te informeren en interesseren. En dat is zonde, omdat er tegenwoordig juist enorme behoefte is aan creatief en technisch talent. Voor zowel ouders als voor leerkrachten, het bedrijfsleven, en de politiek, ligt hier een dringende opdracht.

Wij ontwikkelden daarom een avondprogramma voor ouders om hen bewust te maken van hun alledaagse coachende rol. Herkennen en erkennen ouders de interesses, talenten en studieambities van hun kinderen? Hebben zij kennis van de enorme baankansen die een technische (MBO) vervolgopleiding tegenwoordig te bieden heeft? En stimuleren zij kinderen thuis in het verder ontwikkelen van hun talenten en ambities in voorbereiding op een passende vervolgopleiding?