Beste ouders, docenten en schoolleiders

101013-N-8863V-589

Welkom op de website Kies vmbo! Deze hele website is voor jullie: ouders,  docenten en schoolleiders van kinderen die toe zijn aan een nieuwe stap in de onderwijsloopbaan.

Met deze website willen we jullie informeren, maar ook overtuigen van alle mogelijkheden die het (technisch) vmbo te bieden heeft. Kinderen en ouders voelen zich soms teleurgesteld als de basisschool een vmbo advies geeft. Naar het vmbo “moeten” wordt dan als iets negatiefs gezien. Meer dan de helft van de kinderen leert echter beter “met de handen” dan uit boeken.  Wij zijn van mening dat elk kind aangesproken moet worden op zijn eigen niveau en zodoende ook in een opleiding en baan terecht moet komen waar hij of zij volledig tot zijn / haar recht komt. Juist de praktijkopleidingen binnen het vmbo bieden veel kansen voor de toekomst.

Via deze website geven we informatie over het (technisch) vmbo. Ook geven we jullie een inkijkje in de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit om te voorkomen dat jullie kind of leerling terecht komt in bijvoorbeeld een administratieve beroepsgroep waar straks bijna geen vraag meer naar is.

We hopen dat jullie geïnspireerd raken en met jullie kind of leerling in gesprek gaan over studiekeuze, arbeidsmarkt en talenten.

Namens de leerstoel Wetenschapseducatie en Talentontwikkeling (SETD)

Juliette Walma van der Molen, Kim Evers en Niels van Leuteren

logo-setd

UT_Logo_2400_Black_NL

TYF

Partners: